OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
MONITOROVACIE SYSTÉMY
Monitorovacie systémy...

Kontinuálny monitorovací systém OCIO.

OCIO - systém nepretržitého vzdialeného monitorovania množstva a výšky hladiny v nádržiach. Systém je schopný až do vzdialenosti 50 m poskytnúť s vysokou presnosťou informácie o aktuálnej výške hladiny v nádrži, objeme a percentuálnom zaplnení sledovanej nádrže. Umožňuje tiež nastaviť alarm pri dosiahnutí predom stanovenej maximálnej resp. minimálnej výšky hladiny v nádrži.

Nadstavba monitorovacieho systému OCIO - NOVINKA! Cena: od 448,12 €

                                                                                                                                          

Systémmožno ďalej rozširovať prostredníctvom jeho napojenia na osobnýpočítač. S pomocou výpočtovej techniky a softwaru OCIO DESK možnozvýšiť vzdialenosť, na ktorú možno monitorovanie vykonávať (až 1000m),a tiež i vykonávať monitorovanie stavu až v 4 nádržiach súčasne.

Software OCIO DESK ďalej umožňuje sledovať a zaznamenať stav v nádrži podla predom nastavených parametrov (pri každej zmene výšky hladiny, v predom daných časových intervaloch, ...). Z nameraných hodnôt potom vygeneruje prehľadný diagram vývoja stavu hladiny v závislosti na čase. Pre výpočet objemu má software preddefinované všetky štandardné tvary nádrží i možnosť nadefinovať si vlastní užívateľský tvar nádrže. Prostredníctvom tohoto softwaru možno tiež nastaviť alarm, ktorý sa spustí pri dosiahnutí predom stanovenej maximálnej resp. minimálnej výšky hladiny v nádrži. Zaznamenané hodnoty možno zo systému vyexportovať do ľubovolného .txt súboru k ďalšiemu spracovaniu.Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok