OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
PODNIKOVÉ a VEREJNÉ ČS
Podnikové čerpacie stanice

Pre umiestnenie čerpacej stanice PHM je nutné dodržať všetky normatívne minimálne odstupové vzdialenosti a spojiť ich s požiadavkami investora na maximálnu prejazdnosť s využitím existujúcich komunikácií.

 

Stacionárna neverejná čerpacia stanica je tvorená skladovacou dvojplášťovou nádržou radu NDN podla priania zákazníka vybavená kompletnou technológiou. Výdajný stojan je umiestený v skrinke, príp. na nepriepustnej podeste s nášľapnými roštami, ktoré plnia funkciu ekovane na prípadné úkapy z výdajnej pištole. Terén okolo nádrže nemusí byť stavebne upravovaný, pod rám nádrže je nutné umiestniť betónové prahy v úrovni vozovky. Veľkosť manipulačnej plochy slúžiacej k výdaju a stáčaniu pohonných hmôt sa navrhuje vzhľadom k objemu nádrže a početnosti tankovania. Obvykle má rozmer 4000 x 3500 mm, musí byť izolovaná izoláciou odolávajúcou ropným látkam a zabraňujúcou priesakom ropných látok do terénu. Celá plocha je vybetónovaná vodotesným betónom B20 HW4 ( príp. zámkovou dlažbou) a vyspádovaná do zberného žľabu na jednej strane manipulačnej plochy. Zvod zo žľabu je vedený potrubím do bezodtokovej havarijnej nádrže, čím je zabránené úniku ropných produktov do kanalizácie. Havarijná nádrž je štandardne vystrojená zariadením proti preplneniu, koncovou plameňoistkou a potrebnými armatúrami. Naša firma dodáva túto havarijnú nádrž ako podzemnú oceľovú dvojplášťovú nádrž s kontrolou medzipriestoru a kompletným vystrojením.


 

Zastrešenie – pre jeden jazdný pruh

   

Tento variant zastrešenia nadzemnej ČS je tvorený oceľovou konštrukciou s dvoma nosnými stĺpmi, ktoré sú ukotvené v betónových pätkách po stranách stáčacej plochy. Na stĺpy sú privarené priečne nosníky a pokryté strešnou krytinou z pozinkovaného trapézového plechu. Dažďová voda zo zastrešenia je vedená odkvapom po stĺpe priamo do dažďovej kanalizácie. Zastrešenie presahuje po celom svojom obvode okraje stáčacej plochy o dažďový uhol v závislosti na prejazdnej výške konštrukcie - obvykle 4,3 m. V podhľade sú osadené osvetlovacie telesá pre osvetlenie výdajného miesta, po obvode môže byť atika podľa priania zákazníka.Verejné čerpacie stanice

 

  

Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok